Pædagogernes fagliged og rolle i skole og sfo

Fokus på det enkelte barns sociale og alsidige udvikling.
 • Opmærksom på nye børn
 • Hjælpe børnene til at føle sig som en del af fællesskabet - inklusion
 • Se helheden i det enkelte barn og drage omsorg for det
 • Opmærksom på det enkelte barns selvværd
 • Vigtigt at alle børn bliver set hver dag
 • Arbejde med social træning og adfærd
 • Giver børnene tid til fordybelse
 • Hjælpe børnene til at løse egne konflikter
 • I undervisningen lærer vi børnene at udnytte deres sanser og kreativitet

Se muligheder fremfor begrænsninger

 • Gribe børnenes egne ideer
 • Hjælpe det enkelte barn til forståelse af klassens regelsæt
 • Inspirere til og udføre legepræget undervisning
 • Gode til at rumme det enkelte barns mangfoldighed