Skolens logo

Skolens logo viser er udsnit af gavlen, som er karakteristisk for Daugård Skoles bygninger: de røde mursten og den hvide kant, der markerer gavlene.

Husgavlens hjørnesten skal ses som et bærende element, som er afgørende for hele konstruktionen. Den er et symbol på skolens grundlæggende værdisætning: ”Ansvar og respekt for fællesskabet – og for den enkelte”. Alle er med til at danne fællesskabet/grundlaget for skolen – ingen kan undværes i konstruktionen. Hjørnestenen betegner ligeledes de grundlæggende traditioner i skolen, som er fundamentet for skolens dagligdag for både børn og voksne.

Den røde farve signalerer dynamik og aktivitet. Den er varm og levende og betegner det liv, som foregår på skolen.