26.10.2016

Referat fra skolebestyrelsesmøde Daugård Skole

Mødedato:26/10-2016

Mødetidspunkt: 16:00 - 19:00 (Slutter før - når vi mener at være færdige)

Mødested:Lærerværelse

Tilstede:  Elsebeth, Maren, Anne Marit, Christina, Robert, Bo,Anne Sophie og Jette

Fraværende: Niels

Dagsordenspunkter

 

2. Godkendelse af referat og beslutningsreferat

  • Elsebeth var referent den 21.9.16 . Dette er godkendt.

3. Orientering fra elevrådet

Tilstede var Malou, Aksel og Lukas.

Tanja fra Borgerbudgetering har været og tale med eleverne om, hvordan det var at arbejde med den dag, hvor elevrådet stod for legedagen med hoppepuder etc. Tanja er kommet med et  forslag til en ansøgning til næste år i håb om, at vi kan få nogle midler til at afholde en ny dag. Dette forslag forelægges elevrådet til godkendelse.

Næste møde i elevrådet vil handle om skolens 100 års jubilæum.

Anne Marit vil søge nogle midler hos en fond, som skal forbedre forholdene for eleverne. Elevrådet skal arbejde videre med dette.

4. Organisering af indskolingen

Indskolingen har udarbejdet en skrivelse, hvor der konkret er noteret, hvilke sociale tiltag, indskolingen gør, i forbindelse med rul. De ting, som vi skriftligt har udarbejdet, videregives til børnehaven, således de har det samme grundlag at formidle informationerne ud fra.

Christina  udarbejder et skriftligt forslag,  hvor indskolings arbejdet  foldes mere ud og fremlægges på næste SB møde.

5. Skole/Hjem samarbejdet - Princip for kommunikation mellem skole og hjem


Der er lavet et princip omkring kommunikation mellem skole og hjem i det blad, som hedder “Skole og Forældre” Dette princip kan vi fuldt ud tilslutte os. Personalet vil på kommende dialogmøde præcisere, hvordan principperne udmyntes i praksis.

6. Opfølgning på vedtagne principper


På skole bestyrelsesmøderne i august måned beslutter vi, hvilke principper vi ønsker at følge op på på det kommende skoleår.

Der aftales en dato for opfølgning på de principper, som løbende vedtages.

                                                                                                                                                          

5. Orientering - Skole / SFO6. Eventuelt

  •  

 

Godkendt på skolebestyrelsesmøde d. 23/10-2016