Understøttende undervisning

Timerne i understøttende undervisning anvendes til lektiecafe, bevægelse og elevsamtaler.

Den resterende tid lægges ind under den almindelige undervisning, således at der gives mulighed for fordybelse, intelligent træning og en mangfoldighed af forskellige læringsmetoder med henblik på at udvikle elevernes alsidige kompetencer.

Besluttet i skolebestyrelsen d. 8.4.14