Princip for for kommunikationen mellem skole og hjem

 

Formål

Kommunikationen mellem skole og hjem skal sikre, at skolen og forældrene i samarbejde tager ansvar for det enkelte barns faglige, sociale og dannelsesmæssige udvikling, så alle elever trives og bliver så dygtige, de kan.

 

Målsætning 

 • Kommunikationen mellem skole og hjem opleves af alle parter som anerkendende, åben og respektfuld.
 • Alle forældre og ansatte kender skolens retningslinjer for, hvem de skal kontakte i forskellige situationer.
 • Det er let for alle forældre at holde sig opdateret omkring såvel de praktiske som de indholdsmæssige dele af deres barns skoledag.
 • Skolen er orienteret om væsentlige forhold i familien, som har betydning for elevens skolegang.

Skolens ansvar 

 • Skolen sikrer, at alle forældre er informeret om, hvem de skal kontakte i forskellige situationer, samt hvilke træffetider de enkelte ansatte har.
 • Skolen informerer så hurtigt som muligt en elevs forældre, hvis der opstår faglige eller trivselsmæssige problemer, herunder fravær.
 • Skolen behandler bekymringer og evt. utilfredshed fra forældre så hurtigt som muligt med henblik på en tilfredsstillende løsning for begge parter.
 • Skolen tilstræber at kommunikere tydeligt og rettidigt til forældrene.
 • Skolens ansatte svarer så hurtigt som muligt på henvendelser fra forældrene.

Forældrenes ansvar 

 • Forældrene kontakter skolens ansatte inden for deres træffetider.
 • Forældrene holder sig orienteret om deres barns skolegang.

 

Principper for Daugård Skole                             

 

 • Forældrene skal som udgangspunkt orientere skolen, hvis der er væsentlige forhold i familien, som har betydning for elevens skolegang.
 • Forældre, der er utilfredse med forhold omkring deres barns skolegang, tager som udgangspunkt direkte kontakt til de involverede medarbejdere med henblik på løsning af problemet. Findes der ikke en løsning på denne måde, retter forældrene som udgangspunkt henvendelse til skolelederen.
 • Forældrene retter som udgangspunkt henvendelse til skolebestyrelsen, hvis de oplever, at principper, værdiregelsæt, antimobbestrategi og ordensregler, som skolebestyrelsen har fastsat, ikke efterleves.
 • Forældre, der oplever konflikter mellem deres barn og et andet barn, tager så vidt muligt direkte kontakt med det andet barns forældre med henblik på løsning af konflikten. Relevante ansatte på skolen bør inddrages, hvis det vurderes at kunne bidrage til løsning af konflikten.

 

 

Vedtaget på skolebestyrelsesmødet d. 11/1-2017