Læringsmål

Principper for læringsmål

Der arbejdes med læringsmål ud fra den hensigt at opkvalificere undervisningen og skabe de optimale læringsbetingelser.

  • Læringsmålene styrer planlægningen og tilrettelæggelsen af undervisningen.
  • Læringsmålene er synlige og tydelige for elever og forældre.
  • Opnåelse af læringsmålene evalueres jævnligt. Eleverne reflekterer selv over de opstillede læringsmål med henblik på ansvar for egen læring.
  • Det pædagogiske personale giver jævnlig feedback til eleverne på læringsmålene og vurderer i hvilken udstrækning der gives tilbagemeldinger til forældrene udover skole/hjems-samtalerne (elevplanerne).
  • Læringsmålene danner udgangspunkt for elevsamtaler og skole/hjem-samtaler. Nye læringsmål for eleven indsættes i elevplanen.
  • Elevmålene skal indeholde en udfordring for den enkelte.

Besluttet i Skolebestyrelsen maj 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q:\Administration\Læringsmål\Forslag til principper for læringsmål.docx