klassesammenlægning og klassedeling Hedensted skole

Når elevtallet for det kommende skoleår kendes, udsendes brev om klassesammenlægning eller klassedeling til forældrene i de berørte klasser.

På samme tidspunkt orienteres skolebestyrelsen, MED-udvalget samt lærerne på de berørte årgange – for Daugård Skoles vedkommende 6. årgang.

Skolelederen beslutter herefter i samråd med lærergruppen, - herunder også lærergruppen på Daugård Skole for så vidt angår elever til kommende 7. klasser - hvordan sammenlægningen eller klassedelingen skal foregå, således at der tages videst muligt hensyn til den enkelte elev og den enkelte klasse både fagligt og socialt.

Når de nye klassers sammensætning er foretaget, orienteres forældre og elever om dette.

Godkendt i skolebestyrelsen 27.02.08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q: skolebestyrelsen; princip for klassesammenlægning og klassedeling febr 08