Holddannelse

Ifølge folkeskolelovens § 25 kan undervisningen organiseres i hold inden for den enkelte klasse og på tværs af klasser og klassetrin. Det er dog en betingelse, at eleverne på alle klassetrin undervises samlet i den overvejende del (dvs mere end halvdelen) af undervisningstiden.

Holddannelsesprincipper 

  1. Holddannelsen kan ske af forskellige pædagogiske årsager med henblik på at eleverne får større udbytte af undervisningen. 
  2. Holddannelse kan ske i den enkelte klasse, på tværs af klasser og klassetrin. 
  3. Holddannelsen sker kun periodevis og således, at den enkelte klasse undervises samlet i mere end halvdelen af undervisningstiden.
  4. Det tilstræbes, at de nødvendige forudsætninger for holddannelse kan finde sted i skemalægningen (parallellægninger af klasser efter ønske fra lærer/pædagoger).
  5. Holddannelse kan ske efter forskellige kriterier, f.eks. drenge/pige-hold, fagligt niveau eller andre pædagogiske principper (f.eks. læringsstile).

Vedtaget på skolebestyrelsesmøde d. 18.9.08