Fritagelse fra undervisningen

Formål og målsætning med dette princip

Vi ønsker at opnå en gensidig respekt mellem skole og hjem.

Vi ønsker at opretholde kvaliteten i undervisningen.

Vi ønsker at skabe forståelse af og respekt for, at lærerne bruger mange resurser på at skabe en god undervisning. Det er derfor nødvendigt, at skolen får rettidigt besked om fritagelse fra undervisningen.

Vi ønsker at fortælle, at det får faglige konsekvenser for barnet, hvis man fritager sit barn fra undervisningen over en længere periode.

Vi gør opmærksom på, at der i forbindelse med indførelsen af den nye skolereform er lagt op til større forældreansvar. Vi ønsker med dette princip at bidrage til at opfylde denne målsætning. 

Princippet er besluttet af skolebestyrelsen januar 2015

Retningslinjer

Dette betyder at:

  • forældrene bedes give besked til skolen ved barnets første sygedag
  • hvis fritagelsen drejer sig om mere end tre dag eller en uges ferie, bedes forældrene så hurtigt som muligt give skolelederen besked om fraværets omfang
  • forældre kan forhøre klassens lærere om eventuelle lektier i ferien
  • fritagelse fra idræt og svømning gives kun undtagelsesvis efter besked fra forældrene. Under almindelige omstændigheder vil barnet blive på skolen og overvære undervisningen
  • ved længerevarende fritagelse har forældrene selv undervisningspligt.

Anne Marit Sandvei
Skoleleder