Fagfordelingen

Principper for fagfordelingen

Skolen er opdelt i to afdelinger:

Afd. 1: 0. – 2. klasse

Afd. 2: 3. – 6. klasse.

Det tilstræbes at

  • hver lærer/pædagog kun deltager i et afdelingsteam med så mange timer som muligt i afdelingen
  • afdelingens lærere dækker fagene i den givne afdeling i videst mulig omfang og med høj faglighed for øje 
  • der er en ligelig fordeling af kønnene i afdelingerne
  • Kommende lærer til 1. klasse deltager i 0. klasse nogle timer ugentligt.
  • Kommende lærer i 3. klasse deltager i 2. klasse nogle timer ugentligt.
  • Lærere/pædagoger fra én afdeling tager timer i en anden afdeling for at teamet kan afholde faste ugentlige møder i skoletiden.

Godkendt af Skolebestyrelsen 22.4.10