En anderledes skoledag

  • Den røde tråd i form af samarbejde på tværs af klasserne skal være et bærende element i organiseringen af skoledagen.
  • Skoleåret vil bestå af en række perioder med forskellige undervisningsforløb, styret af læringsmålene.
  • Skoledagen vil bestå af en række forskellige aktiviteter, der understøtter elevernes alsidige læringsstile, så eleverne bliver så dygtige som muligt.
  • Skoledagen indeholder én stor fælles pause midt på dagen.

Besluttet i skolebestyrelsen d. 8.4.14