Anvendelse af mobiltelefoner

Principper for anvendelse af mobiltelefoner

Anvendelse af mobiltelefoner:

  • Alle telefoner skal være slukkede i skoletiden – dog må 5. og 6. klasse tænde deres i frikvartererne
  • Der kan gives lov af en lærer til at anvende mobiltelefonen i relevant undervisningssammenhæng
  • Det er ikke tilladt at tage billeder af personer til portrætter i skoletiden – i forhold til  persondataloven
  • I skoletiden ringer eleverne kun hjem efter aftale med en voksen på skolen
  • Hvis mobilen ringer i timen, bliver mobilen lagt på kontoret til senere afhentning efter skoletid
  • Mobiltelefonen afleveres ved idræts- og svømmetimerne.

Vedtaget af skolebestyrelsen 23.03.2012