Daugård Skole er den lokale skole, hvor der er plads til alle.

Målet er at skabe en tryg skole, der er ambitiøs på trivsel og læring, og hvor alle - store som små - udviser engagement i et udviklende læringsmiljø. Vi danner i fællesskab grundlaget for livsduelige mennesker.

Skolens værdigrundlag:

Ansvar og respekt for fællesskabet - og for den enkelte.

Vi tager udgangspunkt i den enkelte elevs forudsætninger og behov.

Vi ser og understøtter den positive udvikling hos eleven.

Vi bygger skolen op om: 

  • fællesskaber
  • gode traditioner
  • trivsel
  • høj faglighed