Legepatrulje

STORE ELEVER PÅ LEGEKURSUS Elever fra Daugård skole er blevet uddannet til legepatrulje, som skal sætte gang i legen for de yngre elever i frikvartererne. Daugård skole er nemlig med i det populære projekt Legepatruljen.

Det skal være slut med at sidde inde og lumre, når klokken ringer til frikvarter på skolen. Skolen er med i projektet Legepatrujljen, der skal sætte mere fut i frikvartererne ved at sætte sjove lege i gang.

Nogle elever fra 5. og 6. klasse har været på kursus arrangeret af Dansk Skoleidræt. Kurset er startskuddet på et vigtigt job i skolegården, hvor eleverne vil fungere som forbilleder, der får  de små skolekammerater til at glæde sig til frikvartererne med lege der styrker bnevægelse og trivsel. På kurset lærer man at stå frem, styre og regulere legene og sørge for, at alle børn er med.

Alt for mange børn får ikke motion nok. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at børn og unge er fysisk aktive mindst en time sammenlagt hver dag. Men kun halvdelen af danske skolebørn når op på det anbefalede niveau, og antallet af overvægtige børn og unge er stigende.

Ved at fremme legen i frikvartererne øger vi elevernes fysiske aktivitetsniveau, og det giver positive udsving på den fysiske såvel som den mentale sundhed. Derudover er det med til at give eleverne nogle gode motionsvaner, der kan trække renter langt ind i voksen livet, siger formand for Dansk Skoleidræt Finn Kristensen.

Anne-Mette Daae Olesen er tovholder på skolen.

Der kan læses mere på www.legepatruljen.dk